Thursday, 2 July 2015

காம தண்டனை 1

கன்னியாகுமரி-சென்னைநெடுஞ்சாலையில்அந்தசொகுசுகார்பறந்துவந்துகொண்டுஇருந்தது,காரில்தொழிலதிபர்லிங்கேஸ்வரன் (வயது 45) ,அவரின்அழகுமனைவிஉமா (வயது 43), மூத்தமகள்அபர்ணா 21 வயது BEநான்காம்ஆண்டுபடிக்கிறாள்.வயதுக்குவந்து 7ஆண்டுகள்ஆகிறது.சிவந்தநிறம்,ஒல்லியானஉடல்வாகுஆண்கள்கைபடாதஅழகியஆப்பிள்மார்பகங்கள் (30bசைஸ்உடையவள்இளையவள்ஆர்த்தி 19 வயது,கல்லூரி இரண்டாம் ஆண்டு.வயதுக்குவந்து ஐந்துஆண்டுகள்ஆகிறது.மாநிறம்,கச்சிதமானஉடல்வாகுஆண்கள்கண்படாதஅழகியகூம்புமார்பகங்கள் (28bசைஸ்உடையவள்.மற்றும்லிங்கேஸ்வரனின்தந்தைராஜப்பன்வயது 68 .ஒருதென்னிந்தியசுற்றுல்லாவைமுடித்துக்கொண்டுசென்னைதிரும்பிகொண்டிருந்ததுஅந்தகுடும்பம்.கார்அந்தமாலை 5 மணிக்குஆள்அரவம்இல்லாதசாலையில்சென்றுகொண்டிருந்தது.

அபர்ணா, “வண்டியைகொஞ்சம்ஒதுக்குபுறமாநிருந்துங்கபாத்ரூம்போகணும்என்றாள்.அடுத்தபத்தாவதுநிமிடம்கார்ஒருதென்னந்தோப்புக்குஅருகில்நின்றது.காரில்இருந்துஅபர்ணாமுதலில்இறங்கினாள்,அவளைதொடர்ந்துஉமாவும்இறங்கினாள்.இருவரும்சாலையில்இருந்துசற்றுஇறங்கிதோப்புபக்கம்நடந்தனர்ஒருஇருபதடிதூரம்சென்றபின் ,"அம்மாஇங்கேயேநில்லு,நான்போய்ட்டுவரேன்"என்றாள்அபர்ணா.உமாவும்சிரித்துகொண்டேஅங்கேயேநின்றுவிட்டாள்மேலும்ஒருபத்தடிநடந்தஅபர்ணாநின்றுசுற்றும்முற்றும்பார்த்தாள்.

பிறகுநின்றுநிதானமாகபாவடையைஇடுப்புக்குமேல்தூக்கிகொண்டுஇளஞ்சிவப்புநிறஜட்டியைகீழேஇறக்கினாள்.அதில்சிறயவெள்ளைநிறபூக்கள்டிசைன்போட்டிருந்தது,அவள்தனதுவெள்ளைநிறகுழிபணியாரத்தைஉள்ளைங்கையால்தேய்த்துவிட்டுகொண்டாள்...அதுஅவளுக்குசுகமாகஇருந்திருக்ககூடும்கண்களைலேசாகமூடிகொண்டுகீழேஅமர்ந்தாள்.அவளதுசூடானசிறுநீர்தோட்டத்துமண்ணில்"சொர்ர்என்றசத்தத்துடன்குழிபறித்தது.கடைசிசொட்டுநின்றதும்எழுந்துபாவடையைஇடுப்புக்குமேல்தூக்கிகொண்டுஜட்டியைபோடமுயன்றாள்எங்கிருந்தோஓடிவந்தஇருதடியன்கள்அவளைசுற்றிவளைத்தனர் .ஒருவன்அவள்வாயைபொத்தினான்,மற்றவன்அவளைகுண்டுகட்டாகதோளில்தூக்கிபோட்டுகொண்டுதோட்டத்தின்நடுபகுதிக்குமுன்னேறினான்

.

சற்றுதூரத்தில்நின்றுகொண்டிருந்தஉமாஇதைகவனித்துஉடனேஹெல்ப்ஹெல்ப்எனகத்திக்கொண்டுஅவர்கள்பின்னால்ஓடினாள்.அவள்கூச்சலைகேட்டுலிங்கனும்,ஆர்த்தியும்ஓடிவந்தனர் .அதற்குள்உமாவும்தோட்டத்தின்உள்பகுதியைநோக்கிஓடதொடங்கினாள்,ஒருவழியாக 10நிமிடதேடலுக்குபிறகுஅனைவரும்தோட்டத்தின்மையபகுதிக்குவந்துசேர்ந்தனர்அங்குஅபர்ணாஒருதென்னைமரத்தில்கைகள்பின்புறம்வைத்துகட்டபட்டிருந்தாள்.கைகள்பின்புறம்முறுக்கிகட்டபட்டதில்அவளதுஉருண்டைமார்பகங்கள்முன்புறம்பிதுங்கிதெரிந்தது.அருகில்ஆஜானுபாகுவாகமூன்றுதடியன்கள் ,அதில்ஒருதடியன்கையில்கத்தியுடன்நின்றிருந்தான்அவனுக்குஎதிரேஒருகயிற்றுகட்டிலில்ஒரு 50 வயதுமதிக்கத்தக்கஒருபெரியவர்உட்கார்ந்துஇருந்தார்.

"டேய்பொறுக்கிங்களாஅவலவிடுங்கடா...!" என்றுகத்திகூச்சலிட்டலிங்கன்கத்திமுனையில்ஒருதென்னைமரத்தில்வைத்துகைகள்கட்டபட்டான்.அப்பாவைதொடர்ந்துஓடிவந்தஆர்த்திநிலைமையைஉணர்ந்துஅம்மாவுக்குபின்புறம்ஒளிந்தாள்உமாவால்அழுகைஒன்றைதவிரவேறுஒன்றையும்செய்யமுடியவில்லை .இப்பொழுதுஅந்தபெரியவர்வாய்திறந்தார், "டேய்ரெங்கா .! இவ்வளவுதானவேறுயாராச்சும்வந்துஇருகங்களரெங்கன் " இருங்கய்யாபார்த்துட்டுவரேன் ,என்றுகூறிசென்றவன்அடுத்த 5 நிமிடத்தில்பெரியவரையும்கூட்டிவந்தான்..இப்போசொல்லுடாஎன்னபஞ்சாயத்துஎன்றார்பெரியவர்.

அய்யாஇந்தபொண்ணுநம்மதோட்டத்துமண்ணைசிறுநீர்கழித்துகலங்கபடுதிட்டாள்இவளுக்குநீங்கதான்எதாவதுதண்டனைதரனும்என்றான் . பெரியவர் "ஏய்பொண்ணு,இவனுங்கசொல்றதுஉண்மையா? "என்றார்.அபர்ணாஎங்கேஉண்மையைசொன்னால்விபரீதம்ஆகிவிடுமோஎன்றுபயந்து"இல்லை"எனதலைஆட்டினால்.அவள்அப்படிசொன்னதுதான்தாமதம் , அருகில்நின்றஇன்னொருதடியன்அவள்கன்னத்தில்பளார்என்றுஒருஅறைவிட்டான்உமா "ஐயோ"என்பொண்ணுஎனஅலறினாள் . 

பெரியவருக்குஅருகில்நின்றரெங்காடேய்முத்து "அவஜட்டியஅவுத்துஅய்யாகிட்டகொண்டுவந்துகாட்டுடா,அப்போதெரியும்உண்மையாஇல்லையானுஎன்றான். ."டேய்வேண்டாம்ப்ளீஸ்..!அவளைவிட்டுடுங்கடாஉங்களுக்குஎவ்ளோபணம்வேணும்னாலும்தரேன்கதறினார்லிங்கம்.அடுத்தஇரண்டுநிமிடத்தில்அபர்ணாகால்களைஉதருவதையும்பொருட்படுத்தாமல்ஒருகையால்அவள்பாவடையைதூக்கிமறுகையால்ஜட்டியைஉருவினான்முத்து.ஜட்டிக்குள்ளிருந்துபூரித்துநின்றஅவள்பெண்மைபணியாரம்அங்கிருந்தஅனைவர்கண்களுக்கும்விருந்தானது . அதோடுநிற்காமல்அவள்மிடிபாவடையும்அவிழ்த்துவிட்டான்,முத்துஅதுஅபர்ணாவின்காலடியில்விழுந்தது.இப்போதுஇடுப்புக்குகீழேநிர்வானமானால்அந்தபருவசிட்டு.உமாஓடிசென்றுமகளின்பருவபெட்டகத்தைதன்சேலைதலைப்பால்மூடினாள்."எனக்குஎன்னதண்டனைவேணும்னாலும்கொடுங்கஅவளைவிட்டுடுங்கஎன்றுகதறினாள்.
"டேய்அவசேலையையும்உருவுங்கடா"-உறுமியதுபெரிசு .அவர்கட்டளைக்குபணிந்துமுத்துஉமாவின்சேலையுடன்போனஸ்ஆகஜாக்கெட்,பாவடையும்உருவினான்.அவள்இப்பொதுவெறும்பிராஜட்டியுடன்நின்றாள்லிங்கன்மட்டும் "டேய்...!"நாய்களா...!என்றுகத்திகொண்டிருந்தான்.அவிழ்த்தஅணைத்துதுணிகளையும்முத்துபெரியவரிடம்நீட்டினான்,அவர்அதில்அபர்ணாவின்ஜட்டியை முகர்ந்தும்,சிறுநீர்ஈரத்தைஉணர்ந்தும்அவள்குற்றத்தைஉறுதிசெய்தார். "டேய்ரெங்கா!அவஅப்பன்வாயிலஇந்ததுணியவச்சுஅடைங்கடாஅவன்கத்திட்டேஇருக்கான்என்றார்


அடுத்தநிமிடம்
பருவமகளின்பெண்மைவாசனைஉள்ளஅந்தஇளஞ்சிவப்புநிறஜட்டிதந்தையின்வாயைநிறைத்தது

 .அந்தபெண்வாசனைஅந்தநேரத்திலும்லிங்கனின்ஆண்மையைதட்டிஎழுப்பிபேண்டிற்குள்கூடாரம்இட்டது .லிங்கனின்சத்தம்அடங்கியது.தாத்தாவும்சின்னபேத்தியும்பயத்தில்பேசசக்திஇன்றிவெடவெடத்துநின்றனர்..


ரெங்காமீண்டும்அபர்ணாவின்மேலாடையையும் ,பிராவையும்நீக்கிஅவள்பால்குடத்தைபார்வைக்குவிருந்தாகினான்அந்தஇளம்மாங்கனிகள்இரண்டும்குத்திட்டுநின்றது.குளிர்காற்றில்காம்புகள்விடைத்துநின்றன.“அய்யாஇந்தபொண்ணுக்குஒருமுத்தம்கொடுத்துகிட்டுமாஎன்றான்ஆசையோடு .பெரியவர்சிரித்துகொண்டே...."ஹ்ம்ம்மேலேமட்டும்தொட்டுகோ...கீழவேண்டாம்என்றார்"ரெங்காஎன்றஅந்தஅந்தமுரட்டுதடியன்அவள்இளம்மார்பகங்களைபிசைந்துஉதட்டில்முத்தமிட்டான்.

அபர்ணாமுதலில்விருப்பமின்மையால்லேசாகநெளிந்தாள்பின்காமனின்பிடிக்குள்அடங்கிஉதடுகளைகடித்துகண்சொருகினாள்.இதனைகண்டஉமாஎங்கேதன்மகளின்உணர்ச்சியைதூண்டிஅவர்களின்காமபசிக்குவிருந்தாக்கிவிடுவார்களோஎனபயந்தாள்அதனால்பெரியவரின்காலில்விழுந்தால் ,"என்மகளைவிட்டுடுங்க..அவசின்னபொண்ணுஅவளுக்குஒன்னும்தெரியாதுஎன்னைஎன்னவேணும்னாலும்செஞ்சுகோங்கஎன்றாள்அவளாவிருப்பம்இல்லாதவள்?எப்படிகண்ணைமூடிஅனுபவிக்கிறாள்...?அவளுக்கும்காமசுகம்தேவைபடுகிறதுஎன்றார் , ஐயோஇல்லைஅவளைவிட்டுடுங்க ,நான்நீங்கஎன்னசொன்னாலும்கேக்குறேன்எனகாலில்விழுந்தாள்உமா.

பெரியவர்உடனே, "டேய்அவளைவிட்டுடுங்கடா...! சின்னவளைஅம்மணம்ஆக்குங்கஎன்றார்..அடுத்தஇரண்டுநிமிடத்தில்இளையவள்ஆர்த்தியின்சுரிதார் , துப்பட்டா,பெட்டிகோட்பேண்டிஸ்அனைத்தும்நீக்கப்பட்டுஅவளும்நிர்வாணம்ஆனாள்அவளதுகூரானமார்பகங்கள்எதிரில்இருப்பவரைகுத்திகிழித்துவிடுவதுபோலநின்றது.

உமாமீண்டும்பெரியவரின்காலில்விழுந்தால் ," என்மகளைவிட்டுடுங்க..; என்னைஎன்னவேணும்னாலும்செஞ்சுகோங்கஎன்றாள்.

டேய்உள்ளே போய் கொஞ்சம் பஞ்சு எடுத்து கொண்டு வாடாரெங்கா..என கட்டளை இட்டது பெரிசு.அவன் உள்ளே சென்று ஒரு பிடிபஞ்சு கொண்டு வந்தான். உன் பொண்ணுங்களுக்கு ஆம்பிளை சுகம் தேவையா இல்லையானுஇந்த டெஸ்ட் சொல்லிடும் கவலைபடாத..என்று சொல்லி ரங்கனுக்கு கட்டளை இட்டார்....அவன் உமாவை தூக்கி கட்டிலில் கிடத்தினான் .பெரியவர்பஞ்சை இரண்டாக பிரித்து இரண்டையும் ஆர்த்தி,அபர்ணா வின் அந்தரங்க உறுப்பில்அடைத்தார்.

பிறகு கயிற்று கட்டிலின் மேல் போட்டிருந்தபெட்ஷீட்டின் மேல் உமா பிறந்தமேனியாக படுக்க வைக்க பட்டாள்..

உமாவின் இருபுறமும் முத்துவும் ரங்கனும் நின்று கொண்டனர்...என்ன உடம்பு அது..? 21 வயது பெண்ணுக்கு தாய் என்றால் யாருமே நம்ப மாட்டார்கள். அப்படி ஒரு வாளிப்பான தங்க நிற உடல் ,சற்றே பெருத்த லேசாக தொய்ந்த 36d சைஸ் இளநீர் முலைகள்.அதன் உச்சியில்பிஸ்கட் நிறத்தில் ஒரு காம்பு வட்டமும்,வடத்தின் மையத்தில் சுண்டுவிரல் நுனி அளவு விடைத்துநின்றது முளை காம்பு..சற்றே மேடிட்ட வயிறு...அதில் குழிந்த தொப்புள்....அதிலிருந்து நேர் கீழே...முடிகள் அடர்ந்த மன்மத பீடம்.....அதாங்க...வயசு பசங்களுக்கு கேட்ட உடனே மூடு ஏத்தும் அந்த மோகன மூன்று எழுத்து வார்த்தை "புண்டை".புஸ் என்று உப்பி இருந்தது ...கீழே வாழை தண்டு தொடைகள்...பளபளக்கும் கெண்டைகால்..உமாவின் அசத்தும் நிர்வாண அழகில் மூவருமே ஒருநிமிடம் சொக்கி நின்றார்கள்..இவர்கள் மட்டும் அல்லாது அவள் மாமனாருக்கும் இந்த வயதிலும் மருமகளை ஒட்டு துணி இல்லாமல் அம்மணமாக பார்க்கும் அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு கிடைக்கும்.?
அந்த பாக்கியம் ராஜப்பனுக்கு கிடைத்தது..அதனால் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சியில்...பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் சுன்னியிலும் ஒரு துடிப்பு ஏற்பட்டது...
" டேய் ஏனடா பார்த்துட்டு நிக்கிறீங்க? அவள தடவி, நக்கி ஓழுக்கு ரெடி பண்ணுங்க" என அதட்டினார்."சரிங்க" என்று சொல்லிவிட்டு...உமாவின் தொடை தொப்புள் இடுப்பு என ஒவ்வொரு பகுதியாக இருவரும் நக்கியும், முத்தம் கொடுத்தும்,தடவியும்...சூடு ஏற்ற....முளை பிசைந்து..காம்பு சுவைப்பதை பண்ணையாரும் எடுத்துகொன்டனர்....

ரங்கன் இப்போது அவள் பணியாரத்தை நக்கி சுவைத்து கொண்டு இருந்தான்...கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உமா தன கட்டுபாட்டை இழந்து அவர்களின் காமஇச்சைக்கு அடிமையாகி கொண்டு இருந்தாள்.அவளது மகள்கள் இருவரும் நிர்வாணமாக நின்றபடி, தங்கள் தங்கள் நிலைமையை எண்ணி அழுது கொண்டு இருந்தனர் ..உமா காம பித்தம் தலைக்கு ஏறி.." டேய் உள்ள விடுடா உள்ள உன் பூளை சொருஹி ஓழுடா....என போதையாக பிணற்றினாள்.
ஆர்த்திக்கும் , அபர்ணாவுக்கும் மிகுந்த ஆச்சர்யம்.. நம் அம்மாவா இது..? அவளவு சுகம் இருக்கா இதில் என ஆச்சர்யத்தில் வாய்பிளந்து நிற்க.சூழ்நிலையை சந்திக்க திராணி இன்றி உமாவின் கணவன் தலையை கவிழ்த்து கொண்டான்.. இப்பொது பண்ணையார் கண் அசைக்க ரெங்கன் தனது லுங்கி அவிழ்த்து தனது 1 அடி கஜகோலை 3 பெண்களுக்கும் காட்டினான்.இரு இளம் பெண்களும் முதன் முதலில் ஒரு ஆணின் உறுப்பை நேருக்குநேர் இப்டி பார்த்தது வாயை பிளந்தனர்..இருக்காத பின்னே?அனுபவசாலி ஆனா உமாவே திகைத்து போகும் அளவு இருந்ததே.அந்த கிரமத்து இளைஞனின்கடப்பறை...பண்ணையார் தொடர்நது உமாவின் முலைகளை சப்பிகொண்டு இருக்க... ரங்கன் தனது பூளை உமாவின் புழையில் சொருஹி இடிக்க ஆரம்பித்தான் ...


தொடர்ந்து மூவரும் உமாவின் உடலில் புதைந்து கிடந்த காம வேட்கையை தூசு தட்டி எழுப்பி விளையாடினர்...அவள் வீட்டு ஆண்கள் இருவரும் இந்த காம விளையாட்டை கண்டு கண்ணிமைக்க மறந்தனர்.நிர்வானமாய் நின்ற இரு இளந்தளிர்களும் தங்கள் கண் முன்னே நடக்கும் அந்தரங்க உடலுறவு காட்சியை முதன் முதலில் பார்த்து உடல் வேர்த்து உள்ளம் சிலிர்த்து ,மயிர் கூச்செறிய தங்கள் காணும் முதல் ப்லுபில்ம்நாயகி யாக அம்மாவே இருப்பதை நினைத்து புல்லரித்து புளகாங்கிதம் அடைந்தனர்.
அங்கே இப்பொது பண்ணையார் அவரது உறுப்பை உமாவின் வாயில் திணித்து கொண்டு இருந்தார்.ரெங்கன் தனது கருங்கோலை வெளியே உருவி இருக்க....இதை தாங்க முடியாமல் துடித்த உமாவின் அந்தரங்க பணியாரத்தை,ஆசை அப்பத்தை முத்து நாக்கால் நக்கி சுவைத்து கொண்டிருந்தான்.உமா இடுப்பை தூக்கி புண்டையைஅவன் மூக்கில் தேய்தாள்...அந்த பசித்த pussy யின் காம வாசனை அவன் ஆண்மையை தட்டி எழுப்பி துடிக்க செய்தது...
உமாவின் ஸ்ஸ்ஸ்...ஆஆஹ்ஹ்ஹ...அம்மாவ்......முனகல் மற்றும் அந்த தடியன்களின் செய்கை,பண்ணைய்ரின், முரட்டு பூல் வை ஊழ ஏலம் சேர்ந்து ஆர்த்தி மற்றும் அபர்ணாவின் புது பணியாரத்தில் தேன் சுரக்க வைத்தது..அந்த தேன் அந்த இளம் சிட்டுகளின் மன்மத புழையில் பண்ணையாரால் அடைக்கப்பட்ட பஞ்சுவை நனைத்தது....
ஆர்த்தி மெல்ல கண்களை மூடி அதை மறைக்க முயன்றாள்.அபர்ணாவோ கால்களை இப்படியும் அப்படியும் அசைக்க முயன்று தோற்றாள்.
இதனை ஓரக்கண்னால் கண்ட பண்ணையார்...ரெங்கனை பார்த்து கண் அசைத்தார், புரிந்து கொண்ட அவனும் உமாவை விட்டு விட்டு ,அறத்தி யின் அருகில் வந்தான், குனிந்து அவள் புழையில் இருந்து பஞ்சை எடுத்தான்...அது அவள் orgasam நீரால் நனைந்து இருந்தது.........


ஆர்த்தியை அடுத்து அபர்ணாவின் புண்டையில் இருந்தும் நனைத்த பஞ்சு எடுக்கப்பட்டது..ரெங்கன் பஞ்சை எடுக்க அவன் கட்டை விரல் அந்த கன்னி பெண்ணின் புழை பருப்பில்(கிளிடோரிஸ்) தெரியாமல் பட்டுவிட.....அவள் உடல் சிலிர்த்தாள்...
அதை கண்ட ரெங்கன் , சிரித்துகொண்டே...," பாப்பா கொஞ்சம் பொறு...அய்யா கட்டளை போட்டதும், உன்னை கட்டிலில் போடறேன் "என்றான் வசனமாக..
லிங்கேஸ்வரன்,"டேய்....உன்னை கொன்னுடுவேன்...அவளை விட்டுடு..என கத்தினார், ரெங்கன் அவனை "பளார்" என ஒரு அறை விட்டு,வயசு பொண்ணு ஓழுக்கு ஏங்குறா.... வாட்டசாட்டமா ஒரு பையனை ஏற்பாடு பண்ணாம அவள படிக்கச் சொல்லி ஏன்டா உயிரை எடுகிறிங்க?...தானா கிடைக்கிற வாய்ப்பையும் தடுக்க நெனச்சு கூச்சல் போட்ட..குடலை உருவிடுவேன் என மிரட்டினான்..
லிங்கம் வாயடைத்து போனார்..இரண்டு பஞ்சு துணுக்குகளையும் முதலாளியிடம் பணிவாக நீட்டினான் அந்த "வேலை"யாள்.பண்ணையார் அதை வாங்கி...கண்களை மூடி ரசித்து நுகர்ந்தார் ....வெடிக்காத இரு வெள்ளரி பழங்களின் காம நீர் வாசனை கற்சிலையையும் கள்வெறி கொள்ள செய்யும்.பண்ணையார் மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன?
காம பித்தம் தலைக்கேற....அவள் வாயிலிருந்து தன் நீண்ட சுன்னியை உருவினார்."டேய்" முத்து இவள பம்ப் செட்டுக்குள்ள தூக்கிட்டு போய் தரைல வச்சு போடு..நான் அந்த இளங்குட்டிய இங்க கட்டில்ல போட்டு கன்னி கழிக்கறேன் ,அவ அப்பனும் தாத்தனும் பார்த்து கையடிகட்டும்."என்றார் குரூர சிரிப்போடு...
அடுத்த நிமிடம் உமா காம வேதனையோடு பம்ப்செட் உள்ளே முத்துவால் தூக்கி செல்ல பட.....அபர்ணாவின் கட்டுகள் அவிழ்க்க பட்டு...அவள் பூவுடலை முதுகில் ஒருகை...பூசணிகாய் சூத்தில் ஒரு கை கொடுத்து தூக்கி வந்து கட்டிலில் கிடத்தினான் ரெங்கன்..அபோது அவன் பூல் ஒரு முறை எழும்பி ஆடியது..
"என்ன ரெங்கா பட்டணத்து பணக்கார குட்டிய தொட்டதும் மூடு ஏறுது போல" என்று சிரித்தார் பண்ணையார்..
."இல்ல அய்யா....அது ....வந்து......"என நாணி கோணினான்...
"என்ன வந்து...போயி....பயபடாம சொல்லு....ஹ..ஹா..".என சிரித்தார்....பண்ணையார்...

அது வந்து....நீங்க சாப்பிட்டு வச்சதும்..எச்சி சோறு சோறு திங்க ஆசையா இருக்கு அய்யா என்றான்...அவள் ஆப்பிள் போன்ற செழித்த முலைகளை பார்த்தவாறு......
(உங்கள் comments பார்த்த பின்பு மீண்டும் தொடர்வேன்)


No comments:

Post a comment